دوره آموزشی خردسالان

این دوره آموزشی مربوط به زبان آموزان خردسال می باشد که تازه شروع به فراگیری زبان می کنند.

1- در این دوره آموزشی کتاب 6 جلدی تاینی تاک در 6 ترم تدریس می شود.

Tiny Talk 1A

Tiny Talk 1B

Tiny Talk 2A

Tiny Talk 2B

Tiny Talk 3A

Tiny Talk 3B

 کتابهای فوق تنها دربرگیرنده دو مهارت شنیداری و گفتاری  می باشند. هر کدام از کتابهای فوق در یک ترم آموزشی تدریس می گردد که در مجموع زبان آموز در 6 ترم متوالی آن را به پایان می رساند.

 2- در طول دوره آموزشی مدرسین در کنار کتابها و سی دی های مربوطه با استفاده از کارتهای آموزشی که مخصوص هر سطح می باشد ، اقدام به توسعه اطلاعات لغوی زبان آموزان می نمایدکه در این خصوص اولیای محترم می تواند با مدرسین مربوطه جهت چگونگی تمرین در منزل مشورت های لازم را داشته باشند.

3- در طول دوره آموزشی خردسالان، در هر ترم از زبان آموزان دو مرحله آزمون شفاهی میان ترم و پایان ترم گرفته می شود.

4- نمره کل در هر ترم 100 می باشد. که شامل:

50نمره فعالیت کلاسی

20نمره میان ترم

30نمره پایان ترم  می باشد

5- زبان آموزان خردسال پس از پایان موفقیت آمیز در این دوره ها وارد دوره مقدماتی کودکان می شوند.

تبصره 1:زبان آموزی که موفق به کسب نمره 70 و بالاتر شود قبول محسوب می شود.

زبان آموزانی که نمره کمتر از 65 اخذ نمایند ، رد می شوند که لازم است همان سطح را دوباره بخوانند.

تبصره 2: زبان آموزانی که نمره بین 65 تا 69 را کسب کنند مشروط قلمداد می گردند. یعنی زبان آموز میتواند به سطح بالاتر وارد شود به شرط اینکه در ترم بعدی نمره 70 یا بالاتر کسب کند در غیر این صورت می بایست از همان سطحی که مشروط شده است دوباره شروع کند.

کمیته آموزش آموزشگاه زبان صدرا