جذب مدرس

تاریخ درج: 1395-01-24

 موسسه زبان صدرا در نظر دارد به منظور تکمیل کادر آموزشی خود از بین واجدین شرایط مدرس مکالمه جذب نماید.متقاضیان می توانند در منوی همکاری باصدرا نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام نمایند.