شروع به کار وب سایت آموزشگاه

تاریخ درج: 1393-09-22

موسسه صدرا، با هدف توسعه سازمان و ارتقا کيفيت فعاليت‌هاي خود، همواره پذيراي کساني است که با توانايي‌هاي خود، مي‌توانند اين هدف را به عمل در آورند. آن دسته از عزيزاني که مايل به همکاري با صدرا هستند، مي‌توانند رزومه خود را از طريق سايت براي ما ارسال نمايند تا در صورت نياز به عنوان مدرس صدرا و یا پرسنل صدرا به ما بپيوندند. همچنين صدرا گفتمان، با هدف فراهم کردن امکانات آموزشي در سراسر کشور، مايل به گسترش شعبات خود در مراکز استان هاست و افراد در صورت تمايل مي‌توانند با اثبات توانمندي‌هاي خود و طي مراحل مورد نظرنماينده صدرا در شعبات شهرستان باشند .