آزمون میان ترم

تاریخ درج: 1395-11-12

به اطلاع کلیه زبان آموزان آموزشگاه می رسانیم که آزمون میان ترم در روز 5 شنبه 14/11/1395 در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد

گروه خواهران صبح 5 شنبه

گروه برادران عصر 5 شنبه

جهت دیدن زمان امتحان خود به کانال تلگرام آموزشگاه مراجعه نمایید.