آغاز ترم بهاره

تاریخ درج: 1396-11-29

 

قابل توجه زبان آموزان عزیز صـــدرا:
آغاز ترم بهاره، از تاریخ 5 اسفند خواهد بود و در 25 اردیبهشت پایان می پذیرد.
پیشاپیش براتون آرزوی ترم مفید و پرباری رو داریم.