مسابقه نوروزی

تاریخ درج: 1397-01-01

 

از تمامی صدرایی های عزیز دعوت می شود که فیلم های جالب خود به زبان انگلیسی از سفره هفت سین، دید و بازدید عیـد و روز ۱۳ بدر (روز طبیعـت) را به تلگــام ما ارســال کرده و لوح تقدیــر و جوایــز ویژه صـدرا دریافت نمایند.