اجرای زبان آموزان صــدرا پیش تئاتر حرص ارث

تاریخ درج: 1397-02-15

🔹در شب های گذشته، زبان آموزان موسسه زبان های خارجی صـــدرا توانایی خود در مکالمه ی زبان انگلیسی و ثمره تلاش اساتید عزیز خود را در حضور همشهریان عزیز به نمایش گذاشتند.

 

''